Kultura

Tonula je tonula Sve dublje svakog dana Tonula je tonula Dok ne ostade sama Tonula je tonula Sve dublje i dublje Dok nije potonula Do dna i da se ubije ...

Serđo Blažić Đoser Često se sjetim. Zadimljene krčme kraj Arene u Puli. Prazne pivske boce.  Pepeljare prepune opušaka, koji se presipavaju na stol. Ultrapas stola prljav, ljepljiv od prolivena pića,  ...