Poezija

Tonula je tonula Sve dublje svakog dana Tonula je tonula Dok ne ostade sama Tonula je tonula Sve dublje i dublje Dok nije potonula Do dna i da se ubije ...