Ispunjavaš me!

Razvesele me tako ponekad
I neke posve male stvari
Tvoj poziv ili poruka samo
Pogled na fotografije
Čak i misao poneka
Na tebe
Kosu tu tvoju
Tako crnu divlju raspletenu
Oči, usne i lice
Da, baš ta misao na tebe
Što tu i tamo dođe
Baš kao i ti sama
Iznenada
Ni od kuda
Samo se pojavi
Zabljesne na trenutak
Ponekad i duže
Uglavnom noću
Ili tijekom šetnje gradom
Tako pustim i praznim
Baš kao što i sam bez tebe uvijek jesam
Sam, pust i prazan
I onda
Onda me ta malena misao
Tvoj poziv ili poruka
Jednostavno samo…
Ispune
Baš ispune
Nekom toplinom i svjetlošću
Novom nadom
Toliko nezamislivo mi potrebnom

Više:  Bez NJE će im biti bolje!

You may also like